Quin és l’angle optimo d’inclinació dels panells solars a Catalunya?

Molt sovint els propietaris de panells solars es pregunten: Quina és la inclinació dels panells solars a Barcelona? a quin angle han d’instal·lar-se per a obtenir la màxima quantitat d’energia dels panells solars en el nostre clima.

L’angle i l’orientació de la teva teulada, juntament amb la ubicació de la seva propietat, influeixen en la quantitat d’energia solar que poden generar els seus panells. Els panells solars generen la màxima energia quan es col·loquen perpendiculars al sol, de manera que els raigs solars incideixen en els panells en un angle de 90°.

A Barcelona, les teulades orientades al sol del sud són els que millor funcionen i els que més energia generen. No obstant això, per a calcular amb exactitud l’energia solar, és necessari combinar l’orientació i l’angle de la teulada per a mesurar el potencial de producció solar dels panells, en la ubicació de la propietat.

Angle òptim per a panells solars a Catalunya

L’angle ideal per als panells solars a Barcelona sol ser igual a l’angle de latitud de la ubicació de la propietat. Això significa que, per a obtenir els millors resultats, l’ideal és que la inclinació de la teulada sigui igual a l’angle de latitud, i que els panells es muntin en el mateix angle que la teulada.

Per exemple, si resideix a Barcelona, una inclinació de la teulada de 41° es consideraria ideal, ja que és igual a l’angle de latitud (41,54°) de la capital d’Itàlia. El següent gràfic mostra l’angle ideal dels panells en les principals ciutats catalanes.

angle optim dels panells solars

L’angle òptim difereix durant els mesos d’hivern

L’angle ideal per als seus panells solars pot variar en funció dels seus objectius solars. Per exemple, si desitja maximitzar la generació d’energia solar durant els mesos d’hivern, ja sigui per a un sistema aïllat o per a un major consum d’energia, l’ideal seria inclinar els panells amb una major inclinació per a obtenir la màxima exposició al sol d’hivern. La regla general és que els panells amb angle de latitud, més 15°, són els millors per a maximitzar l’exposició al sol a l’hivern.

No obstant això, el més probable és que els panells es col·loquin en l’angle del terrat, tret que aquesta sigui totalment plana, ja que el cost de muntar els panells en l’angle òptim sol compensar els beneficis associats a la generació solar addicional. L’angle de la majoria de les teulades varia en funció de l’arquitectura de la casa i la ciutat en qüestió.

Per exemple, a Barcelona, la majoria de les cases tenen una inclinació de la teulada de 20° o 30°, segons l’estil de l’arquitectura. L’ideal seria que els panells solars es col·loquessin en un angle de 41° a Barcelona, igual a l’angle de latitud de la ciutat (41,38°).

Normes per a la instal·lació de panells solars

Un panell solar es compon de moltes cèl·lules recobertes amb una pel·lícula fotoelèctrica. L’essència d’un panell fotovoltaic d’aquest tipus és que l’energia de la llum solar es converteix en corrent. I aquest corrent encara ha de convertir-se en corrent altern, la que utilitzem en la llar, amb una tensió de 220V. Així, com més potent sigui l’energia solar, com més directament incideixin els raigs en el sistema solar instal·lat (bateries), més corrent acabarem tenint.

Per a obtenir la màxima quantitat de corrent altern d’un panell solar, cal respectar una sèrie de regles:

  • Observar l’angle d’inclinació òptim en diferents èpoques de l’any. Aquí cal tenir en compte la latitud geogràfica de la regió.
  • El mòdul solar ha de rebre la major quantitat de llum, assegurant-se que no quedi ocult per altres objectes, edificis o arbres.
  • Orientar el pla amb les bateries estrictament perpendiculars als raigs del sol.
  • Fixar les estructures a la teulada de la casa, tenint en compte les possibles condicions meteorològiques: vents forts, neu que pot augmentar la càrrega.

Mentre que la situació de la instal·lació dels panells solars està més o menys clara, calcular l’angle òptim d’inclinació pot ser difícil, especialment per a les persones que s’enfronten a aquesta tasca per primera vegada. Sobretot perquè l’angle dels raigs solars varia tant durant el dia com en les diferents èpoques de l’any.

Avui dia existeixen en el mercat panells solars que giren i, per tant, canvien automàticament la inclinació per a recollir la màxima quantitat de llum solar. Però aquesta opció és molt cara. Per tant, la qüestió de quin angle han de tenir els panells per a obtenir la màxima quantitat d’energia continua sent rellevant.

Càlcul de l’angle òptim dels panells solars

Com a regla general, els panells solars han d’estar més verticals durant l’hivern per a aprofitar la major part del sol sota de l’hivern, i més inclinats durant l’estiu per a maximitzar la producció. A continuació es presenten dos mètodes senzills per a calcular l’angle aproximat dels panells solars en funció de la seva latitud.

Primer mètode de càlcul

L’angle d’inclinació òptim es calcula sumant 15 graus a la seva latitud durant l’hivern, i restant 15 graus a la seva latitud durant l’estiu. Per exemple, si la seva latitud és de 41°, l’angle d’inclinació òptim per als seus panells solars durant l’hivern serà de 41 + 15 = 56°. En canvi, l’angle d’inclinació òptim a l’estiu serà de 41 – 15 = 26°.

Segon mètode de càlcul

Es tracta d’una millora del mètode general que ofereix millors resultats. En aquest mètode, l’angle d’inclinació òptim per als panells solars durant l’hivern es calcula multiplicant la latitud per 0,9 i afegint 29°. En l’exemple del cas anterior d’una latitud de 34°, l’angle d’inclinació serà (41* 0,9) + 29 = 65,9°.

Aquest angle és 10° més pronunciat que en el mètode general, però és molt eficaç per a aprofitar el sol del migdia, que és el més calent en els dies curts d’hivern. Per a l’estiu, l’angle d’inclinació es calcula multiplicant la latitud per 0,9 i restant 23,5°. En l’exemple del cas anterior, aquest angle seria (41 * 0,9) – 23,5 = 13,4°. Per als angles d’inclinació òptims durant la primavera i la tardor, es resten 2,5° a la latitud.

Feu un comentari